Hướng dẫn reset counter Drum Brother DCP-1601

đổ mực máy in

Hướng dẫn reset counter Drum Brother DCP-1601

Reset the drum counter brother

DCP-1601 và các mã tương ứng

DCP-1510, DCP-1511, DCP-1514, DCP-1601, DCP-1610W, DCP-1615NW, DCP-1616NW, MFC-1810, MFC-1811, MFC-1815, MFC-1901, MFC-1905, MFC-1910W, MFC-1911NW, MFC-1911W, MFC-1915W, MFC-1916NW

Hướng dẫn reset toner máy in Brother

Xem thêm: Đổ mực máy in tại nhà Đà Nẵng

Reset the drum counter

  1. Press Menu.
  2. Press the Up or Down arrow key to choose Machine Info.. Press OK.
  3. Press the Up or Down arrow key to choose Reset Drum. Press OK for 3 seconds.
  4. Press the Up arrow key to reset the drum unit counter.
  5. Press Stop/Exit.

Bản dịch.

1.Bấm Menu.
2.Nhấn lên hoặc xuống phím mũi tên để chọn mục Machine Info .. Nhấn OK.
3.Nhấn lên hoặc xuống phím mũi tên để chọn Reset Drum. Nhấn OK trong 3 giây.
4.Nhấn phím mũi tên lên để thiết lập lại các đơn vị trống.
5.Nhấn Stop / Exit.